Μοιραστείτε το:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ κ. Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

Ετικέτες:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ κ. Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

Δεν θα πραγματοποιηθούν τα εξής μαθήματα του κ. Π. Ηλιόπουλου:

α) “Ειδικά Θέματα Αρχαίας Φιλοσοφίας VΙ: Ρωμαϊκή Φιλοσοφία”, την Τρίτη 25 Απριλίου και
β) “Ιστορία της Λογικής [Ι]”, την Πέμπτη 27 Απριλίου,

λόγω απουσίας του διδάσκοντος στο University of Lisbon, στην Πορτογαλία, για
προγραμματισμένη σειρά διαλέξεων και σεμιναρίων γύρω από την Αρχαία Φιλοσοφία.

Η αναπλήρωσή τους θα πραγματοποιηθεί σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα.

Πληροφορίες ανακοίνωσης
Σχετικός σύνδεσμος:
Σημαντική ημερομηνία:
Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν αρχεία