Κατηγορίες:
Μοιραστείτε το:

Υποστήριξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας της κ. Φωτεινής Κυριακού

Ετικέτες:

Υποστήριξη Μ.Δ.Ε. της κ. Φ. Κυριακού, στις 14 Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη, ώρα 6 μμ, αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Φιλοσοφίας.

Θέμα: “Η υπεράσπιση της αυτογνωσίας στη συστασιακή θεώρηση”.

Σύνδεσμος: “Υποστήριξη ΜΔΕ κ. Κυριακού”:
–https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aUaQLWIof2zgB90R53DvUt-lgyfgZpUylK65JA3pC0KU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=3aad6920-c4c6-42c5-ad99-ab6ddc68d8c0&tenantId=08bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be

Πληροφορίες ανακοίνωσης
Σχετικός σύνδεσμος:
Σημαντική ημερομηνία:
Συνημμένα αρχεία:

Δεν υπάρχουν αρχεία