Κατηγορίες:
Μοιραστείτε το:

Υποστήριξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας κ. Ζώνιου Χριστίνας στο Π.Μ.Σ. “Επιστήμες της Αγωγής”

Ετικέτες:

 20 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 στην ψηφιακή αίθουσα Π.Μ.Σ. “Επιστήμες της Αγωγής”

Θέμα: “Ο ρόλος του φύλου στα επαγγελματικά στερεότυπα, μια συγκριτική μελέτη των εργαζομένων Ελλάδας και Ευρώπης για την αποτίμηση του σύγχρονου επαγγελματικού χώρου”

Πληροφορίες ανακοίνωσης
Σχετικός σύνδεσμος:
Σημαντική ημερομηνία:
Συνημμένα αρχεία:
Δεν υπάρχουν αρχεία