Κατηγορίες:
Μοιραστείτε το:

Δωρεάν διάθεση αντιτύπων τίτλων εκδοτικού προγράμματος ΕΙΕ.ΙΙΕ σε ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Ετικέτες:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΣΤΟΡΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Αγαπητές και αγαπητοί,

Κατόπιν ηλεκτρονικής συνεννόησης με τις κυρίες

ΜΕΛΙΝΑ ΚΟΡΟΖΗ : mkorozi@eie.gr
ΣΟΦΙΑ ΣΑΡΟΓΛΙΔΟΥ : ssarog@eie.gr
υπεύθυνες του βιβλιοπωλείου και του εκδοτικού προγράμματος του Ινστιτούτου
Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών,

δηλώνετε τις επιλογές σας (μέχρι 30) στο μήνυμά σας σημειώνοντας τον
ΤΙΤΛΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ όπως αυτός εμφανίζεται στο συνημμένο έγγραφο.

Στο ηλεκτρονικό μήνυμα σημειώνετε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα που
παρακολουθείτε και τον αριθμό της φοιτητικής σας ταυτότητας καθώς με την
επίδειξη αυτής παραλαμβάνετε.

Οι μέρες και ώρες παραλαβής θα καθοριστούν αναλόγως του όγκου των αιτημάτων.

Η ενέργεια θα ισχύσει μέχρι τέλους του 2023 ωστόσο θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας και έως εξαντλήσεως των διαθεσίμων αντιτύπων κάθε τίτλου.

Για το ΕΙΕ/ΙΙΕ/Μονάδα εκδόσεων

Σοφία Α. Σαρογλίδου

Πληροφορίες ανακοίνωσης
Σχετικός σύνδεσμος:
Σημαντική ημερομηνία:
Συνημμένα αρχεία: