Αθηνά Νέγρη

Η Αθηνά Νέγρη είναι μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και έχει M.Εd στις «Επιστήμες της Αγωγής» από το Τμήμα  Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Γνωστικό αντικείμενο

Ιστορία της Εκπαίδευσης

Θέση

Μέλος του Εργαστηριακού-Διδακτικού Προσωπικού

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

  • Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης
  • Γλωσσικό Ζήτημα
  • Ιστοριογραφία Νεοελληνικής Εκπαίδευσης

 Δημοσιεύσεις

  1. «Εκπαιδευτική και κοινωνική πραγματικότητα: Μέτωπα διαπραγμάτευσης και δράσης στους Νομούς Ιωαννίνων, Άρτας και Πρέβεζας», στο «Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο: συνέχειες και ασυνέχειες», Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Τομέας Παιδαγωγικής, Ιωάννινα, 9-10 Μαΐου 2003 (Πρακτικά επιστημονικού συνεδρίου).
CV (ελ)       265100-5676       anegri@uoi.gr