Επικοινωνία

Τμήμα Φιλοσοφίας
Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων
Τ.Θ. 1186
T.K. 45110 Ιωάννινα
Τηλ. Γραμματείας: 2651007405 / 7406 / 7186 / 7185
Fax: 2651007027
Email: grampedp@uoi.gr