Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Φιλοσοφίας

Συνημμένα η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση είναι η εξής:
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Γραμματεία Τμήματος Φιλοσοφίας (Μεταβατικό Κτίριο)
Πανεπιστημιούπολη
Τ.Κ. 45 110
Ιωάννινα

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...