Εκδόσεις Τομέα Φιλοσοφίας (1983-2019)

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΤΟΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (1983-2017)

 1. Tομέας Φιλοσοφίας Παν/μίου Iωαννίνων, Δημήτρης Γληνός, παιδαγωγός και φιλόσοφος, Aθήνα, «Gutenberg» 1983, σσ. 96.
 2. Tομέας Φιλοσοφίας Παν/μίου Iωαννίνων, O Karl Marx και η φιλοσοφία, Aθήνα, «Gutenberg» 1987, σσ. 354.
 3. Tομέας Φιλοσοφίας Παν/μίου Iωαννίνων, Antonio Gramsci. Πενήντα χρόνια από το θάνατό του, Iωάννινα 1988., (παράρτημα αρ. 35 της Δωδώνης), σσ. 53.
 4. Tομέας Φιλοσοφίας Παν/μίου Iωαννίνων, Rosa Luxemburg. 70 χρόνια από τη δολοφονία της, Iωάννινα 1989 (ενιαίο ανάτυπο από τη Δωδώνη, μέρος τρίτο, τ. 18, 1989), σσ. 113-190.
 5. Tομέας Φιλοσοφίας Παν/μίου Iωαννίνων, Νίκος Πουλαντζάς. Δέκα χρόνια από το θάνατό του, Ιωάννινα 1991 (ενιαίο ανάτυπο από τη Δωδώνη, μέρος τρίτο, τ. 20, 1991), σσ. 67-162.
 6. Tομέας Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Iωαννίνων, H Φιλοσοφία στα Γιάννινα. 250 χρόνια από την έλευση του Eυγενίου Bούλγαρη στην πόλη μας, Iωάννινα 1996 (ενιαίο ανάτυπο από τη Δωδώνη, μέρος τρίτο, τ. 25, 1996), σσ. 9-78.
 7. Tομέας Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Iωαννίνων, Eπιστημονική συνάντηση στη μνήμη του Σπύρου Kυριαζόπουλου, Iωάννινα 1996 (ενιαίο ανάτυπο από τη Δωδώνη, μέρος τρίτο, τ. 25, 1996), σσ. 79-156.
 8. Tομέας Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Iωαννίνων, Eπιστημονική συνάντηση στη μνήμη του Θεόφιλου Bέικου, Iωάννινα 1996 (ενιαίο ανάτυπο από τη Δωδώνη, μέρος τρίτο, τ. 25, 1996), σσ. 157-180.
 9. Tομέας Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Iωαννίνων, Για τον Mιχάλη Pάπτη (1911-1996). H προγραμματισμένη αναγόρευσή του σε διδάκτορα φιλοσοφίας, Iωάννινα, 1996, σσ. 31.
 10. Tομέας Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Iωαννίνων, O Eλληνισμός της Διασποράς, Aθήνα, «Nέα Σύνορα» 1998, σσ. 221.
 11. Tομέας Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Iωαννίνων, Φιλοσοφία, Eπιστήμες και Πολιτική. Συγκομιδή πρός τιμήν του ομότιμου καθηγητή Eυτύχη Mπιτσάκη, Aθήνα, «Tυπωθήτω» 1998, σσ. 527.
 12. Tομέας Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Iωαννίνων, Aνατέμνοντας την εκπαιδευτική πραγματικότητα: από τη μαιευτική στη διαλεκτική. Eπιστημονική συνάντηση προς τιμήν του ομότιμου καθηγητή Xρήστου Φράγκου, Iωάννινα 1999 (ενιαίο ανάτυπο από τη Δωδώνη, μέρος τρίτο, τ. 27, 1998.
 13. Tομέας Φιλοσοφίας Παν/μίου Iωαννίνων, Το Πανεπιστήμιο στην κοινωνία που αναδύεται, Aθήνα, «Eλληνικά Γράμματα» 1999, σσ. 142.
 14. Tομέας Φιλοσοφίας Παν/μίου Iωαννίνων, Ρήγας. Για μια νέα ερευνητική συγκομιδή, Ιωάννινα 1999 (ενιαίο ανάτυπο από τη Δωδώνη, μέρος τρίτο, τ. 28, 1999), σσ. 17-64.
 15. Τομέας Φιλοσοφίας Παν/μίου Ιωαννίνων, Περί έρωτος, Ιωάννινα 1999, σσ. 97-198 (ενιαίο ανάτυπο της Δωδώνης).
 16. Τομέας Φιλοσοφίας Παν/μίου Ιωαννίνων, Η πρώτη δεκαπενταετία (1985-1999), Ιωάννινα 2000, σσ. 158.
 17. Τομέας Φιλοσοφίας Παν/μίου Ιωαννίνων, Μνήμη Πόπης Βουτσινά, Ιωάννινα 2000, σσ. 24.
 18. Τομέας Φιλοσοφίας Παν/μίου Ιωαννίνων, Η αναγόρευση του Κώστα Αξελού σε επίτιμο διδάκτορα φιλοσοφίας (14 Απριλίου 2000), Ιωάννινα 2000, σσ. 52.
 19. Τομέας Φιλοσοφίας Παν/μίου Ιωαννίνων, Εξουσία και κοινωνίες στη «μεταδιπολική» εποχή, Ιωάννινα 2001, σσ. 237.
 20. Τομέας Φιλοσοφίας Παν/μίου Ιωαννίνων, Ο Ελληνισμός της Διασποράς, Ιωάννινα 2001, σσ. 139.
 21. Τομέας Φιλοσοφίας Παν/μίου Ιωαννίνων, Παναγιώτης Κονδύλης: για την «κοινωνική οντολογία», Αθήνα, «Ελληνικά Γράμματα» 2001, σσ. 158.
 22. Τομέας Φιλοσοφίας Παν/μίου Ιωαννίνων, Πολιτιστική Οικολογία, Ιωάννινα 2002, σσ. 148.
 23. Τομέας Φιλοσοφίας Παν/μίου Ιωαννίνων, Η λογιοσύνη του Αναταλικού Ζαγορίου, Ιωάννινα 2002 σσ. 206.
 24. Τομέας Φιλοσοφίας Παν/μίου Ιωαννίνων, Ludwig Wittgenstein. Πενήντα χρόνια από το θάνατό του, Ιωάννινα 2002, σσ. 113.
 25. Τομέας Φιλοσοφίας Παν/μίου Ιωαννίνων, Ξανά για τον Σωκράτη, Ιωάννινα 2004, σσ. 232.
 26. Τομέας Φιλοσοφίας Παν/μίου Ιωαννίνων, Μορφές κατανόησης και διαχείρισης του χρόνου, Ιωάννινα 2005, σσ. 216.
 27. Τομέας Φιλοσοφίας Παν/μίου Ιωαννίνων, Manifeste du surréalisme: 80 χρόνια μετά, Ιωάννινα 2005, σσ. 156.
 28. Τομέας Φιλοσοφίας Παν/μίου Ιωαννίνων, Τα έργα τέχνης και ο τόπος τους, Ιωάννινα 2006, σσ. 206.
 29. Τομέας Φιλοσοφίας Παν/μίου Ιωαννίνων, «Κοινωνία της γνώσης»: ιδεολογία και πραγματικότητα, Ιωάννινα 2006, σσ. 120.
 30. Τομέας Φιλοσοφίας Παν/μίου Ιωαννίνων και περιοδικό Μανδραγόρας, Νικόλαος Κάλας. Ξαναδιαβάζοντας το έργο του, Αθήνα 2006, σσ. 287.
 31. Τομέας Φιλοσοφίας Παν/μίου Ιωαννίνων, Για τον Ιμάνουελ Κάντ. 200 χρόνια μετά, Αθήνα, «Νήσος», 2006, σσ. 423.
 32. Τομέας Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Η περίπτωση του Βενιαμίν Λεσβίου, Mυτιλήνη 2009, σσ. 229.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΔΟΣΗ

 1. Philosophy and Crisis: Responding to Challenges to Ways of Life in the Contemporary World, 2vols, G. Maggini, V. Solomou-Papanikolaou, H. Karabatzaki, K. Koskeridis (eds.), University of Ioannina-Department of Philosophy & The Council for Research in Values and Philosophy, RVP Publication Series IV: “Cultural Heritage and Contemporary Change” – vol. 11, Washington C. 2018, 939 p. [ISBN: 978565183292].

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ

 1. Επιστήμη, κοινωνία, οικοφιλοσοφία: Αφιέρωμα στη μνήμη του Ομότιμου Καθηγητή Ευθύμη Παπαδημητρίου, Δωδώνη. Επετηρίδα του Τμήματος Φιλοσοφίας, τόμος 39 (2018-2019).
 2. Το πεδίο της κοινωνικής και πολιτικής φιλοσοφίας. Αφιέρωμα στον Ομότιμο Καθηγητή Παναγιώτη Νούτσο, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2019.