Κατατακτήριες εξετάσεις

Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ μπορούν να εγγραφούν μετά από επιτυχή συμμετοχή σε κατατακτήριες εξετάσεις σε μαθήματα που ορίζονται αρμοδίως.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας ανακοινώνεται ότι οι κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Φιλοσοφίας (μετονομασία από το ακαδ. έτος 2019-2020, σύμφωνα με τον Ν. 4559/2018, ΦΕΚ 142/Τ1/03-08-2018), ακαδ. έτους 2019-2020, θα διεξαχθούν το πρώτο εικοσαήμερο του Δεκεμβρίου 2019 (θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος (Γραμματεία Τμήματος Φιλοσοφίας, Πανεπιστημιούπολη, Κτήριο Διοίκησης, Τ.Κ. 45110, Ιωάννινα) από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2019.

Μαζί με την αίτησή τους, οι υποψήφιοι καταθέτουν αντίγραφο πτυχίου.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2651007405, 7186, 7406