Λουτσιάνα Mπενινκάζα

 

Η Luciana Benincasa είναι Καθηγήτρια Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και διευθύντρια του μεταπτυχιακού προγράμματος «Επιστήμες της Αγωγής» του ιδίου τμήματος. Η ερευνητική της δραστηριότητα εστιάζεται στην πολιτισμική προσέγγιση όψεων της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, με έμφαση στις έννοιες του συμβόλου και της τελετουργίας. Η Luciana Benincasa έχει μελετήσει μεταξύ άλλων τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τις σχολικές εκδηλώσεις εθνικής μνήμης και την χρήση τελετουργιών και σύμβολων στην εκπαίδευση.

Γνωστικό αντικείμενο

Παιδαγωγική

Θέση

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • πολιτισμική διάσταση της εκπαίδευσης,
 • η έννοια του πολιτισμού,
 • η «κουλτούρα του σχολείου»,
 • οι τελετουργίες και τα σύμβολα στην εκπαίδευση.

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

 1. Benincasa, L. (2018). The school parade as a text: The management of diversity on national commemorations in Greece. Ethnography and Education. Published Online: 06 Feb 2018 (ISSN: 1745-7823/ eISSN: 1745-7831). doi: 10.1080/17457823.2018.1434732.
 2. Benincasa, L. (2015). Democratic education and the ‘strategy of material obstacles’: Α pedagogical approach to the enforcement of traffic rules in a Greek town. Ethnography and Education, 2015. doi: 10.1080/17457823.2015.1023736 (print ISSN 1745-7823, electronic ISSN 1745-7831).
 3. Benincasa, L. (2013). Αντιγραφή στις εξετάσεις και φοιτητική κουλτούρα. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.
 4. Benincasa, L. (2012). Teaching lessons in exclusion: Researchers’ assumptions and the ideology of normality. International Journal of Qualitative Research in Education, 2012. doi:10.1080/09518398.2011.590159 (ISSN 1366-5898).
 5. Benincasa, L. (2006). School and Memory: Teachers’ Speeches on National Day Commemorations, Ioannina, University of Ioannina.

Διδασκόμενα μαθήματα

Προπτυχιακά

 • Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
 • Ανθρωπολογία στην Εκπαίδευση
 • Θεωρίες Αγωγής και Κοινωνικοποίησης
 • Πολιτισμός και Εκπαίδευση: Σύμβολα και Τελετουργίες στα Σχολεία

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές

 • Πέμπτη 12.00-13.00
 • Παρασκευή 11.30-12.30
CV (ελ)       265100-5681       lbeninca@uoi.gr