Θεοχάρης Αθανασιάδης

Ο Χάρης Αθανασιάδης είναι καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Εκπαίδευσης & Δημόσια Ιστορία» και διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος «Δημόσια Ιστορία» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα και οι δημοσιεύσεις του επικεντρώνονται στην Ιστορία της Εκπαίδευσης, την Ιστορία του Εργατικού Κινήματος και τη Δημόσια Ιστορία.

Γνωστικό αντικείμενο

Ιστορία της Εκπαίδευσης και Δημόσια Ιστορία

Θέση

Καθηγητής

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

• Ιστορία της Εκπαίδευσης

• Ιστορία του Εργατικού Κινήματος

• Δημόσια Ιστορία

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

 1. Τα αποσυρθέντα βιβλία. Έθνος και σχολική ιστορία, 1858-2008, εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2015 [γ΄έκδ. 2018]. 295 σελ.
 2. Δάσκαλοι και εκπαιδευτικός δηµοτικισµός, Πρόλογος: Aλέξης Δηµαράς, εκδ. Mεταίχµιο, Aθήνα, 2001. 207 σελ .
 3. “Liberals, Conservatives and Romantic Nationalists in interwar education policy in Greece: The High Mountains episode”, History of Education, vol. 44, (1), 2015, pp. 64-82.
 4. “The ‘Nation-killing’ textbook. The polemic over the history textbook ‘In modern and contemporary times’ (2006-2007)”, Ricerche Storiche, vol. 44, (1), 2014, pp. 43-62.
 5. “Από σήμερα είστε μικροί στρατιώτες!” Ο Ιωάννης Μεταξάς και η δημοτική γλώσσα», περ. Τα Ιστορικά, τχ. 68, 2018, σ. 187-210.

Διδασκόμενα μαθήματα

Προπτυχιακά

 • Επιστήμες της Εκπαίδευσης Ι
 • Ιστορία της Εκπαίδευσης Ι
 • Επιστήμες της Εκπαίδευσης ΙΙ
 • Ιστορία της Εκπαίδευσης ΙΙ

Μεταπτυχιακά

 • Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαιδευτική Πολιτική

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές

 • Τρίτη, 15.00-17.00

CV (ελ)       265100-5743       athanasiades@uoi.gr