Τομέας Πρακτικής Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

Ο Τομέας Πρακτικής Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής συστάθηκε μετά από απόφαση της υπ’ αριθμ. 426/19-6-2019 Συνέλευσης του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και θεσμοθετήθηκε με το υπ’αρ. 3545 ΦΕΚ (23/9/2019, τ. Β’) “Μετονομασία του Τομέα Φιλοσοφίας και του Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (μετονομασία του Τμήματος Φ.Π.Ψ. σε Τμήμα Φιλοσοφίας σύμφωνα με το ν. 4559/2018)”.

Ο Τομέας στελεχώνεται από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ, και ένα (1)μέλος ΕΔΙΠ :

  • Λουτσιάνα Μπενινκάζα (Luciana Benincasa), Kαθηγήτρια – Διευθύντρια του Τομέα
  • Θεοχάρης Αθανασιάδης, Kαθηγητής
  • Ιορδάνης Μαρκουλάτος, Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Κωνσταντίνος Γκαραβέλας, Επίκουρος Καθηγητής
  • Χρήστος Ζάγκος, Επίκουρος Καθηγητής
  • Αθηνά Νέγρη, μέλος ΕΔΙΠ