Τομέας Πρακτικής Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

Ο Τομέας Πρακτικής Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής συστάθηκε μετά από απόφαση της υπ’ αριθμ. 426/19-6-2019 Συνέλευσης του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και θεσμοθετήθηκε με το υπ’αρ. 3545 ΦΕΚ (23/9/2019, τ. Β’) “Μετονομασία του Τομέα Φιλοσοφίας και του Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (μετονομασία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας σε Τμήμα Φιλοσοφίας σύμφωνα με το ν. 4559/2018)”.

Ο Τομέας στελεχώνεται από έξι (6) μέλη ΔΕΠ, δύο (2) μέλη ΕΔΙΠ και ένα (1)μέλος ΕΤΕΠ:

  • Θεοχάρης Αθανασιάδης, καθηγητής
  • Λουτσιάνα Μπενινκάζα (Luciana Benincasa), καθηγήτρια
  • Κωνσταντίνος Σιάκαρης, επίκουρος καθηγητης-διευθυντής του Τομέα
  • Μαρία Αποστόλου, επίκουρη καθηγήτρια
  • Ιορδάνης Μαρκουλάτος, επίκουρος καθηγητής
  • Χρήστος Ζάγκος, επίκουρος καθηγητής
  • Κωνσταντίνος Γκαραβέλας, μέλος ΕΔΙΠ
  • Αθηνά Νέγρη, μέλος ΕΔΙΠ
  • Μιχάλης Δελημήτρος, μέλος ΕΤΕΠ