Τομέας Ιστορίας της Φιλοσοφίας

Ο Τομέας Ιστορίας της Φιλοσοφίας συστάθηκε μετά από απόφαση της υπ’ αριθμ. 426/19-6-2019 Συνέλευσης του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και θεσμοθετήθηκε με το υπ’ αρ. 3545 ΦΕΚ (23/9/2019, τ. Β’) “Μετονομασία του Τομέα Φιλοσοφίας και του Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (μετονομασία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας σε Τμήμα Φιλοσοφίας σύμφωνα με το ν. 4559/2018)”.

Ο Τομέας στελεχώνεται από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ και ένα (1) μέλος ΕΔΙΠ:

  • Κωνσταντίνος Πέτσιος, καθηγητής
  • Γκόλφω Μαγγίνη, καθηγήτρια
  • Κωνσταντίνος Ράντης, αναπληρωτής καθηγητής-διευθυντής του Τομέα
  • Ελένη Λεοντσίνη, επίκουρη καθηγήτρια
  • Σακελλαριάδης Αθανάσιος, επίκουρος καθηγητής
  • Παναγιώτης Ηλιόπουλος, μέλος ΕΔΙΠ.