Κατηγορίες:
Μοιραστείτε το:

Παρουσίαση της μεταδιδακτορικής έρευνας της κας Όλγας Τζαφέα

Ετικέτες:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Τετάρτη 7 Ιουνίου και ώρα 10.30 π.μ.

στο Εργαστήριο “Κοινωνιολογίας και Ιστορίας της Εκπαίδευσης”

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της μεταδιδακτορικής έρευνας της κας Όλγας Τζαφέα

με τίτλο:

«Δείκτες προσδιορισμού της ακαδημαϊκής επιτυχίας στο ελληνικό πανεπιστήμιο».

 

Ο Επιβλέπων καθηγητής
Χρήστος Ζάγκος

Πληροφορίες ανακοίνωσης
Σχετικός σύνδεσμος:
Σημαντική ημερομηνία:
Συνημμένα αρχεία:

Δεν υπάρχουν αρχεία