Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις στο έργο του Πλάτωνος

Επιστημονικό Συνέδριο Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας “Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις στο έργο του Πλάτωνος”
Αφιέρωμα στην τ. Επίκ. Καθηγήτρια κ. Β. ΣΟΛΩΜΟΥ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ιωάννινα, 14/6 – 16/6/2019

Πρόσκληση       Πρόγραμμα      Περιλήψεις