Εργαστήριο Κοινωνιολογίας και Ιστορίας της Εκπαίδευσης (Ε.Κ.Ι.Ε.)

Διευθυντής: Χρήστος Ζάγκος, Επίκουρος Καθηγητής.

 Το Εργαστήριο Κοινωνιολογίας και Ιστορίας της Εκπαίδευσης. (Ε.Κ.Ι.Ε.)/ Laboratory of Sociology & History Of Education του Τμήματος στο Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ιδρύθηκε  με το ΦΕΚ 3824/Β’/9-9-2020,  με τη συγχώνευση των Εργαστηρίων: «Έρευνας Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών» (π.δ. 332/2002, Α΄ 279), «Έρευνας του Κοινωνικού Αποκλεισμού και της Αξιολόγησης στην Εκπαίδευση» (π.δ. 332/2002, Α΄ 279) και «Ιστορίας της Εκπαίδευσης» (π.δ. 332/2002, Α΄ 279) του Τμήματος.

 Σκοπός του Εργαστηρίου Κοινωνιολογίας και Ιστορίας της Εκπαίδευσης είναι η κάλυψη ερευνητικών και επιστημονικών αναγκών στο πεδίο της της εμπειρικής εκπαιδευτικής, ιστορικής και κοινωνιολογικής έρευνας με έμφαση σε μίκρο  και μάκρο – μεθοδολογικές προσεγγίσεις της ελληνικής εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, στόχος του Εργαστήριου Κοινωνιολογίας και Ιστορίας της Εκπαίδευσης είναι να μελετήσει το θεσμό της εκπαίδευσης, τις δομές και τις λειτουργίες του, τις εκπαιδευτικές δράσεις και πρακτικές, αξιοποιώντας την ιστορική γνώση και την κοινωνιολογική θεωρία μέσω αντίστοιχων μεθοδολογικών εργαλείων και ερευνητικών τεχνικών. Στη βάση της παραδοχής ότι η γνώση των φαινομένων αποτελεί το πρώτο βήμα για βελτιωτικές παρεμβάσεις, το Εργαστήριo Κοινωνιολογίας και Ιστορίας της Εκπαίδευσης ευνοεί ερευνητικές προσεγγίσεις που μπορούν να ρίξουν φως σε φαινόμενα που ταλανίζουν την Ελληνική εκπαίδευση, τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού πολιτικών (εμπλοκή διεθνών οργανισμών – ΟΟΣΑ,ΕΕ, Cedefop κ,α, μειωμένη χρηματοδότηση)-, όσο και σε επίπεδο σχολικής μονάδας ή ακόμα και σχολικής τάξης (Bullying, Θεσμός αξιολόγησης, μαθητική διαρροή, κ.α.). Ο ακαδημαϊκός στόχος του Εργαστήριου είναι η παραγωγή πολυπρισματικών θεωρητικών προσεγγίσεων και μεθοδολογικών εργαλείων και η δημόσια συζήτησή τους μεταξύ των κοινωνικών ερευνητών, στη βάση μιας θετικής κοινωνικής εξέλιξης των σύγχρονων κοινωνικών σχηματισμών, αλλά και της χάραξης νέων πολιτικών κατευθύνσεων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για ζητήματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης.

Μπορείτε να ανατρέξετε στα προηγούμενα Εργαστηρια, από τη συγχώνευση των οποίων προήλθε το παρόν Εργαστήριο, μέσω των ακόλουθων υπερσυνδέσμων:

  1. Εργαστήριο Έρευνας του Κοινωνικού Αποκλεισμού και της Αξιολόγησης στην Εκπαίδευση
  2. Εργαστήριο Ιστορίας Νεοελληνικής Εκπαίδευσης
  3. Εργαστήριο Έρευνας Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών