Εργαστήριο Φιλοσοφικών Ερευνών για τις Επιστήμες, την Τεχνολογία και τον Πολιτισμό (ΕΦΕΕΤΠ)

Διευθύντρια: Γκόλφω Μαγγίνη, Καθηγήτρια

 

Σύντομη περιγραφή του Εργαστηρίου

Το «Εργαστήριο Φιλοσοφικών Ερευνών για τις Επιστήμες, την Τεχνολογία και τον Πολιτισμό-ΕΦΕΕΤΠ»)_[“Philosophy Research Laboratory Laboratory on Sciences, Technology”] συνιστά μετονομασία του «Εργαστήριο Πλωτινικών Ερευνών» (Π.Δ. υπ’ αριθμ. 107/2003, Φ.Ε.Κ. Αρ. Φύλλου 98/29.4.2003), το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του εντός του Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και συνέχισε τη λειτουργία του, από τον Σεπτέμβριο 2019, εντός του Τμήματος Φιλοσοφίας.

Βασικός στόχος του ΕΦΕΕΤΠ είναι η επιδίωξη ερευνητικών προγραμμάτων στη βάση τόσο του διεπιστημονικού του χαρακτήρα όσο και της συνέργειας της φιλοσοφίας με τις επίκαιρες προκλήσεις των καιρών μας και του τρόπου με  τον οποίο οι επιστήμες σε όλες τις διακλαδώσεις τους –φυσικές επιστήμες, επιστήμες της ζωής και βιοϊατρικές επιστήμες, πληροφορική και τεχνική νοημοσύνη, μεταξύ άλλων – μετασχηματίζουν τον όψιμο νεωτερικό πολιτισμό. Σε αυτό το πλαίσιο τίθενται νέα φιλοσοφικά ερωτήματα στα οποία ο «επαγγελματίας» φιλόσοφος καλείται να ανταποκριθεί κινητοποιώντας την ιστορικοφιλοσοφική του σκευή αλλά και τον κριτικό αναστοχασμό και τη διάδραση με το πνεύμα και τις ανάγκες της εποχής.

Το 2017, Διευθύντρια του Εργαστηρίου Πλωτινικών Ερευνών εκλέχθηκε (ΦΕΚ 724/29.12.2017)  η Καθηγήτρια κ. Γκόλφω Μαγγίνη, ενώ το 2020, Διευθύντρια του Εργαστηρίου Φιλοσοφικών Ερευνών για τις Επιστήμες, την τεχνολογία και τον Πολιτισμό (ΕΦΕΕΤΠ) επανεκλέχθηκε (ΦΕΚ 1010/Υ.Ο.Δ.Δ./3.12.2020) η Καθηγήτρια κ. Γκόλφω Μαγγίνη.

Εργαστηριακή υποδομή

Το ΕΦΕΕΤΠ διαθέτει δύο (2) Η/Υ υπολογιστές τελευταίας τεχνολογίας για τις ανάγκες των ερευνητών που φιλοξενεί και που εργάζονται σε αυτό.

Το ΕΦΕΕΤΠ φιλοξενεί μια σπάνια συλλογή 1000 και πλέον βιβλίων με θέμα τον γαλλικό πολιτισμό του δέκατου ένατου και εικοστού αιώνα. Συγκεκριμένα, το ΕΠΕ έγινε αποδέκτης (2015) της δωρεάς της Βιβλιοθήκης του Ελληνογαλλικού Συνδέσμου Αθηνών με πρωτοβουλία του μέλους της Ακαδημίας Αθηνών και Προέδρου του Συνδέσμου επί σειρά ετών Καθηγητή Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ κ. Ευάγγελου Μουτσόπουλου.

Περισσότερα