Head

Κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) αποτελείται από Σχολές, οι οποίες αποτελούν τις βασικές μονάδες του. Η Σχολή καλύπτει μια ενότητα συγγενών επιστημονικών κλάδων και εξασφαλίζει τη διεπιστημονική προσέγγιση, τη μεταξύ τους επικοινωνία και τον αναγκαίο για τη διδασκαλία και την έρευνα συντονισμό τους. Η Σχολή εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των Τμημάτων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών τους. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος, προάγει την επιστήμη, την τεχνολογία ή τις τέχνες στο αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο, οργανώνει τη διδασκαλία στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών και εξασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση της μάθησης σε αυτό. Το Τμήμα αποτελείται από το σύνολο των Καθηγητών όλων των βαθμίδων, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) που υπηρετούν σε αυτό.

Όργανα του Τμήματος Φιλοσοφίας είναι:

α) Ο Πρόεδρος του Τμήματος, β) η Γενική Συνέλευση του Τμήματος, γ) οι Διευθυντές των Τομέων και δ) οι Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων. Στην υπ’αρ. 426 Συνέλευση του Τμήματος Φ.Π.Ψ. (19/6/2019) αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η μετονομασία των υπαρχόντων Τομέων Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής σε Τομείς α) Ιστορίας της Φιλοσοφίας, και, β) Πρακτικής Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, με ισχύ από την έναρξη λειτουργίας του Τμήματος Φιλοσοφίας τον Σεπτέμβριος 2019 (η απόφαση τελεί υπό έγκριση από την Σύγκλητο του Ιδρύματος).

Ο Πρόεδρος του Τμήματος εκλέγεται από μέλη Δ.Ε.Π. όλων των βαθμίδων του Τμήματος, με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία και έχει διετή θητεία.

Η Συνέλευση του Τμήματος αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. όλων των βαθμίδων του Τμήματος, έναν εκπρόσωπο, ανά κατηγορία, των μελών Ε.Ε.Π., των μελών Ε.ΔΙ.Π. και των μελών Ε.Τ.Ε.Π., καθώς και δύο εκπροσώπους των φοιτητών/τριών του Τμήματος (έναν/μία προπτυχιακό/ή και έναν/μία μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια), σύμφωνα με τον Ν.4009/2011, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4076/2012.

Οι εκπρόσωποι των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία μεταξύ των αντίστοιχων μελών τους. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών εκλέγονται από το σύνολο των αντίστοιχων ενεργών φοιτητών, με ενιαίο ψηφοδέλτιο και άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία. Υποψήφιοι μπορούν να είναι οι προπτυχιακοί φοιτητές που έχουν διανύσει το πρώτο έτος σπουδών και βρίσκονται εντός του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών, καθώς και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά το πρώτο έτος φοίτησής τους και οι υποψήφιοι διδάκτορες που διανύουν τα τρία πρώτα έτη από την εγγραφή τους ως υποψήφιοι διδάκτορες.

Το Τμήμα αποτελείται από το σύνολο των Καθηγητών όλων των βαθμίδων, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των μελών του Διοικητικού Προσωπικού και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) που υπηρετούν σε αυτό.