Γνωστικό αντικείμενο

Επιστήμες της Εκπαίδευσης

Συγκριτική Παιδαγωγική

ΦΕΚ διορισμού
Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση:
Τμήμα Φιλοσοφίας Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων Τ.Κ. 45110 Ιωάννινα
Τηλ: 2110181035
Βιογραφικό σημείωμα
Κοινωνικά δίκτυα

Η Τάνια Κολυμπάρη είναι διδάσκουσα του Τμήματος Φιλοσοφίας με γνωστικό αντικείμενο: Επιστήμες της Εκπαίδευσης-Συγκριτική Παιδαγωγική. Έχει διατελέσει συμβασιούχος διδάσκουσα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Κρήτης και παράλληλα διδάσκει στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της Αθήνας.

Είναι ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και συγγραφέας του βιβλίου: “Εκπαιδευτική Πολιτική και αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών 1974-2014. Η συμβολή των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΔΟΕ-ΟΛΜΕ”, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Έχει, επίσης, δημοσιεύσει κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, άρθρα και ερευνητικές μελέτες σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα.

Για την εκπόνηση του διδακτορικού της έλαβε με άριστα υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και έχει τιμηθεί με βραβεία αριστείας και διακρίσεις για τις μεταπτυχιακές και προπτυχιακές της σπουδές.

Σπουδές

Η  Τάνια Κολυμπάρη είναι διδάκτορας Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με εξειδίκευση στην Εκπαιδευτική Πολιτική και την Αξιολόγηση.  Διαθέτει δύο μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών (MEd) από τους οποίους ο πρώτος της απονεμήθηκε από το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, και ο δεύτερος (ΜΑ) από το Πανεπιστήμιο της Ρώμης. Είναι επίσης, κάτοχος δύο πτυχίων (ΒΑ) από τα οποία το ένα της χορηγήθηκε από το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το άλλο από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
 • Συγκριτική Παιδαγωγική
 • Εκπαιδευτική Πολιτική και Αξιολόγηση
 • Πολιτική Κοινωνιολογία
 • Ομάδες Πίεσης στην Εκπαίδευση
Ενδεικτικές δημοσιεύσεις
 1. Kolympari, T. (in press). Modes of institutional changes and ideas: a historical comparative analysis of evaluation reforms in Greece [submitted to Comparative Studies Journal]
 2. Κολυμπάρη, Τ. (2022). Συγκριτική ανάλυση των τρόπων αξιολόγησης των εκπαιδευτικών σε συγκεντρωτικά και αποκεντρωτικά συστήματα: ενδεικτικά παραδείγματα από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Σύγχρονες Προκλήσεις και Προβληματισμοί». Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα.
 3. Κολυμπάρη, Τ. (2021).Εκπαιδευτική πολιτική και αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών (1974-2014). Η συμβολή των συνδικαλιστικών οργανώσεων Δ.Ο.Ε.-Ο.Λ.Μ.Ε. Αθήνα: Γρηγόρης.ISBN 978-960-612-347-4.
 4. Κολυμπάρη, Τ. (2021). Το δικαίωμα των μαθητών στη μάθηση και η ιδιότυπη εξάρθρωση της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. Στο Χ. Ζάγκος & Θ. Θάνος (επιμ.). Κοινωνία, Πολιτική και Εκπαίδευση. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτική Πολιτική, Ερευνητικές τομές. Αθήνα: Πεδίο. ISBN 978-960-635-357-4
 5. Παπακωνσταντίνου, Π. & Κολυμπάρη, Τ. (υπό δημοσίευση). Η αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών και ο διοικητισμός στην υπηρεσία του εκπαιδευτικού λαϊκισμού. Στο Α. Παπαδοπούλου, Α. Χαλκιαδάκη & Τ. Κολυμπάρη (επιμ.). Η αξιολόγηση στο σχολείο του μέλλοντος. Θεωρητικές προσεγγίσεις και ερευνητικές τομές. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.
 6. Hatziconstantis, C. & Kolympari, T. (2021). School climate in international school settings: differences in teacher perceptions among international and domestic-oriented departments. International Journal of Leadership in Education, 24 (1), pp. 108-125. DOI: 10.1080/13603124.2019.1623916
 7. Kolympari T., Papadopoulou A. & Xalkiadaki A. (2020). Greek education policy in times of memoranda: the case of teacher and school’s evaluation. Επιστήμες Αγωγής. 3, 216-232. ISSN 1109-8740.
 8. Papakonstantinou, P. & Kolympari, T. (2019) A bone of contention: teacher evaluation system in Greece. International Journal of Management in Education, Vol. 13 (1), pp.40-58. DOI:1504/IJMIE.2019.096475
 9. Κολυμπάρη, Τ. (2016). Η συζήτηση για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του έργου τους στο διεθνή και ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό λόγο: αναγνωστικοί κώδικες και ιδεολογικά πλαίσια. Ελληνική Εταιρεία Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης, τχ. 1, σσ. 287-298.
Προπτυχιακά μαθήματα
Μεταπτυχιακά μαθήματα
Ώρες συνεργασίας

Παρασκευή 12.30-14.30