Σταύρος Κουλουμέντας

Γνωστικό αντικείμενο

Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία

ΦΕΚ διορισμού
2153/τ. Γ΄/17.09.2021
Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση:
Τμήμα Φιλοσοφίας Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τ.Θ. 1186 Τ.Κ. 45 500 Ιωάννινα
Τηλ: 265100-5674
Βιογραφικό σημείωμα
Κοινωνικά δίκτυα

Ο Σταύρος Κουλουμέντας σπούδασε Φιλοσοφία και Παιδαγωγική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ολοκλήρωσε το διδακτορικό του στο Τμήμα Κλασικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Cambridge με θέμα την ενσωμάτωση πολιτικών και κοινωνικών εννοιών, κυρίως της δικαιοσύνης, στην πρώιμη ελληνική κοσμολογία. Έχει συμμετάσχει ως μέλος ερευνητικής ομάδας σε διεθνή διεπιστημονικά ερευνητικά προγράμματα συνολικής διάρκειας τεσσάρων ετών στο Πανεπιστήμιo Humboldt του Βερολίνου («Medicine of the Mind, Philosophy of the Body: Discourses of Health and Well-Being in the Ancient World») και στο Centre Léon Robin του Πανεπιστημίου του Παρισιού ΙV («Religions et Sociétés dans le Monde Méditerranéen: Rationalité et Religion»). Επίσης έχει πραγματοποιήσει αυτόνομη μεταδιδακτορική έρευνα σε ακαδημαϊκά ιδρύματα των ΗΠΑ (Center for Hellenic Studies-Harvard, Texas at Austin, Cincinnati) και έχει διδάξει διάφορα μαθήματα Αρχαίας Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Humboldt του Βερολίνου, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέρονται καλύπτουν ευρεία ποικλία θεμάτων που σχετίζονται με την Αρχαία Φιλοσοφία όπως η σύνθεση και η διάχυση των φιλοσοφικών κειμένων στην αρχαιότητα, η ανάδυση της έλλογης σκέψης, η κοσμολογία, ο αθεϊσμός και η διασύνδεση ανάμεσα στη φιλοσοφία και την ιατρική.

Σπουδές

1998-2003: Πτυχίο στη Φιλοσοφία και Παιδαγωγική. Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ειδικότητα: Φιλοσοφία. Βαθμός: “Λίαν καλώς”.

2003-2004: Μεταπτυχιακό (MPhil) στις Κλασικές Σπουδές (Αρχαία Φιλοσοφία). Tμήμα Κλασικών Σπουδών, St John’s College, University of Cambridge. Eπόπτης: David Sedley. Βαθμός: “First class”.

2004-2010: Διδακτορικό (PhD) στην Αρχαία Φιλοσοφία. Τμήμα Κλασικών Σπουδών, St John’s College, University of Cambridge. Επόπτης: Malcolm Schofield. Διατριβή: “The Conception of Cosmic Justice in Early Greek Philosophy”.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
  • Αρχαία Φιλοσοφία
  • Αρχαία Επιστήμη
  • Κριτική έκδοση κειμένων
Ενδεικτικές δημοσιεύσεις
  1. “The Derveni Papyrus on Cosmic Justice”, Rhizai 4.1 (2007), 105-132.
  2. “The Body and the Polis: Alcmaeon on Health and Disease”, British Journal for the History of Philosophy 22.5 (2014), 867-887.
  3. “Alcmaeon and His Addressees: Revisiting the Incipit”, στο P. Bouras-Vallianatos και S. Xenophontos (επιμ.), Greek Medical Literature and Its Readers: From Hippocrates to Islam and Byzantium. London, New York: Routledge (2018), 7-29.
  4. “Prodicus on the Rise of Civilization: Religion, Agriculture, and Culture Heroes”, Philosophie antique 18 (2018), 127-152.
  5. “Heraclitus and the Medical Theorists on the Circle”, Dialogues d’histoire ancienne 44.2 (2018), 43-63.
  6. “Aristotle on Alcmaeon in Relation to Pythagoras: an addendum in Metaphysics Alpha?”, στο P. Golitsis και K. Ierodiakonou (επιμ.), Aristotle and His Commentators: Studies in Memory of Paraskevi Kotzia. Berlin: De Gruyter (2019), 49-67.
  7. “Tracing the Origins of Beings: Cosmogony and Anthropogony in On Flesh”, στο D. Manetti, L. Perilli και A. Roselli (επιμ.), Ippocrate e gli altri. Rome: Publications de l’École française de Rome (2022), 73-88.
Προπτυχιακά μαθήματα
Μεταπτυχιακά μαθήματα
Ώρες συνεργασίας

Πἐμπτη 14.00-15.00
Παρασκευή 11.00-12.00
Κατόπιν συνεννόησης