Χριστίνα Καψιμαλάκου

Γνωστικό αντικείμενο

Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία – Βυζαντινή Φιλοσοφία

ΦΕΚ διορισμού
Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση:
Τμήμα Φιλοσοφίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τ.Κ. 45 500 Ιωάννινα
Τηλ: 26510-05667
Βιογραφικό σημείωμα
Κοινωνικά δίκτυα

H Χριστίνα Καψιμαλάκου είναι συμβασιούχος διδάσκουσα στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η ερευνητική της δραστηριότητα επικεντρώνεται σε θέματα της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας, της Νεοπλατωνικής και της Βυζαντινής Φιλοσοφίας, καθώς και της Βιοηθικής.

Έχει δημοσιεύσει σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά.

Σπουδές

H Χριστίνα Καψιμαλάκου σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, όπου έκανε και τις μεταπτυχιακές της σπουδές. Είναι Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει κάνει Μεταδιδακτορική Έρευνα στον Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
  • Aρχαία Ελληνική Φιλοσοφία
  • Βυζαντινή Φιλοσοφία
  • Νεοπλατωνική Φιλοσοφία
Ενδεικτικές δημοσιεύσεις
  1. Σπουδή στον Μάξιμο τον Ομολογητή: Η διαλεκτική αντίθεση ελευθερίας και αναγκαιότητας, Εκδόσεις Έννοια, Αθήνα 2016
  2. «Οι έννοιες «ουσία-φύσις» και «πρόσωπον-υπόστασις» στον Λεόντιο τον Βυζάντιο», δια-Λογος, τχ. 6, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2016, σσ. 94-109.
  3.  Κλήμης ο Αλεξανδεύς και η αρχαία ελληνική ηθική, Σειρά Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2017.
  4. «Bioethical dilemmas Euthanasia and Physician Assisted Suicide in Terminal Illness», ΣΚΕΠΣΙΣ (SKEPSIS), Olympic Center for Philosophy and Culture, vol. XXVI, 2018-2019, p. 65-75.
  5. Η ανάγνωση της πλατωνικής Πολιτείας από τον νεοπλατωνικό Πρόκλο. Μια ερμηνευτική προσέγγιση, Σειρά Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2020
  6. «Όψεις της έννοιας του προσώπου στον Μάξιμο τον Ομολογητή», στο Μουζάλα Γ.Μ. (επιμ.), Αυτογνωσία και Επιμέλεια Ψυχής/Εαυτού, Αρχαία. Ελληνιστική, Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλοσοφία, Αθήνα 2020: Εκδόσεις Παπαζήση.
Προπτυχιακά μαθήματα
Μεταπτυχιακά μαθήματα
Ώρες συνεργασίας

Τετάρτη 14.00-15.00