Κατηγορίες:
Μοιραστείτε το:

Έγκριση εκπόνησης διδακτορικών διατριβών στο Τμήμα Φιλοσοφίας 

Ετικέτες:

Έγκριση εκπόνησης διδακτορικών διατριβών στο Τμήμα Φιλοσοφίας

(Συνεδρία υπ’ αριθμ. 503/15-02-2023 της Γενικής Συνέλευσης

του Τμήματος Φιλοσοφίας):

  • Νικολέτος Νικόλαος:

Θέμα: «Τεχνική και Χρόνος στη Φιλοσοφία της Τεχνολογίας του Bernard Stiegler: Οντολογικές Προεκτάσεις και Ψηφιακές Προσαρμογές».

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια ορίζεται η κ. Μαγγίνη Γκόλφω, Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και μέλη οι κ.κ.: Κακολύρης Γεράσιμος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφίας του Ε.Κ.Π.Α. και Πατηνιώτης Εμμανουήλ, Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

  • Φωλίνα Ειρήνη: 

Θέμα: «Το φιλοσοφικό «παράδειγμα» της μέριμνας (care) και οι ηθικοπολιτικές του διαστάσεις: Καταβολές, ηθικές αναμετρήσεις, πεδία εφαρμογής».

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια ορίζεται η κ. Μαγγίνη Γκόλφω, Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και μέλη οι κ.κ.: Καλτσάς Σπυρίδων, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Παπαδάκη Ευαγγελία, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

  • Λαδιάς Γεώργιος: 

Θέμα: «Η εκπαίδευση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και ο ρόλος των ζωνών εκπαιδευτικής προτεραιότητας. Αποτίμηση της εφαρμογής των ΖΕΠ στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα».

Επιβλέπων Καθηγητής ορίζεται ο κ. Ζάγκος Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και μέλη οι κ.κ.: Φωτόπουλος Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Κυρίδης Αργύριος, Καθηγητής του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ.

  • Κακαϊδής Γεώργιος:

Θέμα: «Στάσεις των εκπαιδευτικών για το επίπεδο γραμματισμού των μαθητών στο γλωσσικό μάθημα κατά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής τους εκπαίδευσης».

Επιβλέπων Καθηγητής ορίζεται ο κ. Γκαραβέλας Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και μέλη οι κ.κ.: Γεωργαλλίδου Μαριάνθη, Καθηγήτρια του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Ζάγκος Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

  • Μαθιουδάκη Κωνσταντίνα

Θέμα: «Η ανεστραμμένη τάξη στο γλωσσικό μάθημα: Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών και η επίδρασή τους στον κριτικό γραμματισμό των μαθητών της ΣΤ΄δημοτικού του ελληνικού σχολείου».

Επιβλέπων Καθηγητής ορίζεται ο κ. Γκαραβέλας Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και μέλη οι κ.κ.: Γεωργαλλίδου Μαριάνθη, Καθηγήτρια του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Ζάγκος Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

  • Αθανασιάδου Χρυσοβαλάντου 

Θέμα: «Το υποστηρικτικό ή υπονομευτικό ύφος των εκπαιδευτικών, όπως αυτό εκφράζεται τόσο συμπεριφορικά, όσο και με τα χαρακτηριστικά της φωνής και η σχέση του με τη συμμετοχή των μαθητών και την ποιότητα των κινήτρων τους». Επιβλέπουσα Καθηγήτρια ορίζεται η κ. Μίχου Αικατερίνη, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και μέλη οι κ.κ.: Johnmarsall Reeve, Professor in the Institute of Positive Psychology and Education, Australian Catholic University και Mουρατίδης Αθανάσιος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Ε.Κ.Π.Α. Προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης η αγγλική.

  • Αρβανιτίδου Φωτεινή

Θέμα: «Μη λεκτική επικοινωνία στη σχολική τάξη: Τα ατομικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών, το παρακινητικό ύφος και η σχέση τους με τις ψυχολογικές ανάγκες των μαθητών/τριών».

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια ορίζεται ο κ. Μίχου Αικατερίνη, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και μέλη οι κ.κ.: Παλαιολόγου Αγγελική, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Johnmarsall Reeve, Professor in the Institute of Positive Psychology and Education, Australian Catholic University.

Πληροφορίες ανακοίνωσης
Σχετικός σύνδεσμος:
Σημαντική ημερομηνία:
Συνημμένα αρχεία: