ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υποτροφίες

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΕΚΑ (10) ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (MASTER) ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ «ΘΕΟΔΩΡΙΔΕΙΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ   546ΜΤΛΗ-Μ9Ξ_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΑΔΑ

Πρόγραμμα ΙΚΥ/ Ενίσχυση συμμετοχής ομάδων φοιτητών ΑΕΙ σε διεθνείς διαγωνισμούς

9ΨΕΚ46ΜΤΛΗ-ΚΤΣ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Aνακοίνωση Βραβείο Συμμετοχής σε ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Επιστολή προς γραμματείες_για συμμετοχή ΑΕΙ

Προ-ανακοίνωση προγράμματος υποτροφιών Ελληνο-γαλλικής συνεργασίας

Προ-ανακοίνωση προγράμματος Ελληνογαλλικής συνεργασίας_Γραμματείες ΑΕΙ_DG SIGNED Προ-ανακοίνωση προγράμματος υποτροφιών Ελληνογαλλικής συνεργασίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ) ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ) ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019, ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ

preview419352_12-4-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 3092/14-3-2022 ανακοίνωσης του Προέδρου του ΙΚΥ, καθώς και της με αριθμ. πρωτ. 3093/14-3-2022  Πρόσκλησης 500 θέσεων υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα...