ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υποτροφίες

Χορήγηση δύο (2) Υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές από το Κληροδότημα Κλέαρχος Τσουρίδης ακαδ. έτος 2018/19

Παρακαλώ δείτε τα συνημμένα αρχεία. Προκηρυξη Κληροδοτήματος Κλεαρχου Τσουριδη ακαδ. ετος 2018-19 Αιτηση Υποψηφιότητας Κληροδοτηματος Τσουρίδη 2018-19 30.12.2020 Ανακοινωση Προκήρυξης Κλεαρχος Τσουρίδη

Πρόσκληση για τη χορήγηση Υποτροφιών Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταδιδακτόρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ_ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ_ΥΔ_2021 ΕΝΤΥΠΟ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ_ΠΡΟΤΑΣΗΣ_ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ_ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ_ΥΔ_2021 ΕΝΤΥΠΟ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ_ΠΡΟΤΑΣΗΣ_ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ_ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ_ΜΔ_2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ_ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ_ΜΔ_2021

3η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες

Έναρξη Υποβολών:20/10/2020 Λήξη Υποβολών:20/11/2020 Προϋπολογισμός:8,000,000.00 € Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. KΑΛΕΙ   Τους/τις ενδιαφερόμενους/ες Υποψήφιους/ες Διδάκτορες να υποβάλουν αιτήσεις στο πλαίσιο της 3ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες, σύμφωνα με τους όρους και...