ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ανακοινώσεις φοιτητών τμήματος Φ.Π.Ψ.

Aνακοίνωση για τους φοιτητές που ακολουθούν το Πρόγραμμα του Φ.Π.Ψ.

Καλούνται οι φοιτητές του Προγράμματος Φ.Π.Ψ. να συμπληρώσουν και να αποστείλουν στο email της Γραμματείας (grampedp@uoi.gr) τη συνημμένη υπεύθυνη δήλωση μέχρι 26-10-2020, προκειμένου να μπορέσουν να προβούν σε δήλωση μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο...

Προσφερόμενα μαθήματα από το Τμήμα Φιλολογίας και το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας για το ακαδημαϊκό έτος 2020 2021

Τα μαθήματα που προσφέρονται από το Τμήμα Φιλολογίας και από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας αφορούν και τους φοιτητές που ακολουθούν το Πρόγραμμα Σπουδών του Φ.Π.Ψ. Σας ενημερώνουμε ότι βάσει της υπ’ αριθμ. 763/2-6-2020...

Προσφερόμενα Μαθήματα από το Π.Τ.Δ.Ε. και το Π.Τ.Ν. για τους φοιτητές που ακολουθούν το Πρόγραμμα Φ.Π.Ψ. ακαδημαϊκό έτος 2020 2021

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης:  -Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής, Γκόγκας Θ. (χειμερινό εξάμηνο) -Σχολική Πρακτική Ι, Γκόγκας Θ. (χειμερινό εξάμηνο) -Επιστημολογία της Εκπαίδευσης, κ. Πουρνάρη Μ. (χειμερινό εξάμηνο) – Εισαγωγή στην Επιστημολογία, κ. Πουρνάρη...