ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μη κατηγοριοποιημένο

Ανακοίνωση για τα αγγλικά

ANAKOINΩΣΗ – ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΙ φοιτητές/τριες που έχουν στείλει τα διπλώματα Αγγλικών για απαλλαγή στον κο Παππά ΕΙΝΑΙ στη λίστα απαλλαγών και δεν χρειάζεται να στείλουν email στην κα Κωστούλα για να το επιβεβαιώσουν....