ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μεταπτυχιακές σπουδές

Oρκωμοσία Τμήματος Φιλοσοφίας 23-04-2021

Σας ενημερώνουμε ότι η ορκωμοσία του Τμήματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως στις  23/04/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.  με χρήση του MS Teams.   Ο σύνδεσμος...

Δημόσια Παρουσίαση, εξέταση και αξιολόγηση της διδακτορικής διατριβής της κ. Πίπη Φιλιώς

Η δημόσια παρουσίαση, εξέταση και αξιολόγηση της διδακτορικής διατριβής της κ. Πίπη Φιλιώς   με θέμα: «Από την αντίληψη στην έκφραση: η διαδρομή του καλλιτέχνη προς την ελευθερία στην αισθητική φιλοσοφία του Maurice Merleau-Ponty»...

Δημόσια παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής του κ. Μπζιώτα Παρασκευά

Η δημόσια παρουσίαση, εξέταση και αξιολόγηση της διδακτορικής διατριβής του κ. Μπζιώτα Παρασκευά   με θέμα: «Φιλοσοφικές προϋποθέσεις λειτουργίας του θρησκευτικού φαινομένου στο έργο του Ludwig Wittgenstein» θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά (μέσω του MS Teams),  ...

Δηλώσεις μαθημάτων για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΔΔΠΜΣ “Ελληνική Φιλοσοφία-Φιλοσοφία των Επιστημών” και αίτηση ανανέωσης εγγραφής

Η ημερομηνία για την αποστολή της δήλωσης και της αίτησης ανανέωσης στο μέιλ της Γραμματείας grampedp@uoi.gr έχει οριστεί από 22-2-2021 έως 8-3-2021.   ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΔΠΜΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΦ (ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ)_2020-2021

Ανακοίνωση για το μάθημα “Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία: Το πρόβλημα της αιτιότητας στον D. Hume” στο ΔΔΠΜΣ “Ελληνική Φιλοσοφία-Φιλοσοφία των Επιστημών”

Ο κωδικός του μαθήματος “Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία: Το πρόβλημα της αιτιότητας στον D. Hume” είναι xyse666. 

Δηλώσεις μαθημάτων για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Π.Μ.Σ. “Επιστήμες της Αγωγής”

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που εισήχθησαν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής» το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020   Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος, που εισήχθησαν στο...

Περιγράμματα μαθημάτων ΔΔΠΜΣ “Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών” για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

  ΜΑΓΓΙΝΗ ΕΑΡΙΝΟ 2021 ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ ΕΑΡΙΝΟ 2021 ΠΕΤΣΙΟΣ_ΕΑΡΙΝΟ 2021 ΠΟΥΡΝΑΡΗ_ΕΑΡΙΝΟ 2021 ΡΑΝΤΗΣ_ΕΑΡΙΝΟ 2021 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ_ΕΑΡΙΝΟ 2021