ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Μαρία Παππά

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ [Διδάσκων: Δρ Ευ. Τριανταφύλλου]

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Τα προπτυχιακά μαθήματα θα διδάσκονται εφεξής, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα: α. Ιστορία της Λογικής ΙΙ: Σύγχρονη Φιλοσοφική Λογική     (Δευτέρα,  ώρα 15.00-18.00, Αίθουσα 3) και β. Εισαγωγή στη Φιλοσοφική Λογική       (Δευτέρα,...