Μαίρη Αποστόλου

Η Μαίρη Αποστόλου είναι μόνιμη επίκουρη καθηγήτρια στον Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Αποφοίτησε από το Τμήμα Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές της στην Αγγλία. Είναι κάτοχος Master of Arts Degree (Faculty of Education, Durham University) και Doctor of Philosophy Degree (Faculty of Social Sciences, Durham University).

Γνωστικό αντικείμενο

Παιδαγωγική Ψυχολογία

Θέση

Επίκουρη Καθηγήτρια

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 • Μάθηση
 • Κίνητρα

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

 1. Αποστόλου, Μ. (1992). Επαγγελματική καθοδήγηση των μαθητών: μετρήσεις επίδοσης και μετρήσεις ενδιαφερόντων. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, 22-23, 22-50.
 2. Αποστόλου, Μ. (2001). Ο επαγγελματικός προσανατολισμός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση από το 1976 μέχρι σήμερα. Δωδώνη, (Τόμος Α’, Μέρος τρίτο), 35-47.
 3. Αποστόλου, Μ. (2007). Παραγωγικές και μη παραγωγικές αιτιακές αποδόσεις των παιδιών στο χώρο του σχολείου. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 149, 95-110.
 4. Αποστόλου, Μ. (2014). Στόχοι επίτευξης και επίδοση. Νέα Παιδεία, 152, 20-45.
 5. Apostolou, M. (2013). Psychometric properties of the achievement goal questionnaire-revised administered to Greek-University students. Psychological Reports: Employment Psychology & Marketing, 113, 1-24.

Διδασκόμενα μαθήματα

Προπτυχιακά

 • Παιδαγωγική Ψυχολογία Ι
 • Παιδαγωγική Ψυχολογία ΙΙ: Τα κίνητρα στην Εκπαίδευση
 • Παιδαγωγικά συμπεράσματα θεωριών μάθησης
 • Παιδαγωγικά συμπεράσματα θεωριών κινήτρων

Ώρες συνεργασίας με φοιτητές

 • Δευτέρα, 11.00-12.00
 • Πέμπτη, 13.00-14.00

CV (ελ)       265100-5652       mapostol@cc.uoi.gr