Αφυπηρετήσαντες Καθηγητές

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΙΤΛΟΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Αποστόλου Μαρία Επίκουρη Καθηγήτρια «Παιδαγωγική Ψυχολογία» με έμφαση Θεωρίες Μάθησης και Επαγγελματικός Προσανατολισμός» 1987-2020
Γκότοβος Αθανάσιος Καθηγητής «Γενική Παιδαγωγική» 1982-2018
Καραμπατζάκη Ελένη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια «Ιστορία της Φιλοσοφίας με έμφαση «Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία» 1970-2012
Κουμάκης Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής «Ελληνική Φιλοσοφία, Φιλοσοφία του Πολιτισμού-Παιδείας» 1971-2004
Μαραγκουδάκη Ελένη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης με έμφαση στην Κοινωνική Ανισότητα των φύλων» 1975-2014
Νούτσος Χαράλαμπος Καθηγητής «Ιστορία της Εκπαίδευσης-Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης» 1982-2011
† Παπαδημητρίου Ευθύμιος Καθηγητής «Ιστορία της Φιλοσοφίας» 1984-2007
Παπακωνσταντίνου Παναγιώτης Καθηγητής «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης» 1981- 1985  1996-2018
Σιάκαρης Κωνσταντίνος Επίκουρος Καθηγητής  «Πολιτική Οικονομία της Εκπαίδευσης» 1991-2020
Σολωμού-Παπανικολάου Βασιλική Επίκουρη Καθηγήτρια «Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία-Φιλοσοφική Ηθική» 1983-2017