Διοικητικό προσωπικό

Γραμματεία Τμήματος

grampedp@uoi.gr       265100-7027

Ανθούλα Λέκκου (Προϊσταμένη)

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού       265100-7185       alekkou@uoi.gr

 

 

Σπυριδούλα Βλάχου

ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας       265100-7406       svlachou@uoi.gr

 

 

Φανή Ευσταθίου

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού       265100-7405       fefstathiou@uoi.gr

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΜΕΩΝ

 

Τομέας Ιστορίας της Φιλοσοφίας

Μαρία Παππά

ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού       265100-5657       mpappa@uoi.gr