ΔΗΜΙΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 10 Ιουνίου, 2022

Ανακήρυξη υποψηφίων Διευθυντών Τομέων (Ιστορίας της Φιλοσοφίας και Πρακτικής Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής) Τμήματος Φιλοσοφίας

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο. Ανακήρυξη υποψηφίων για το αξίωμα του Διευθυντή Τομέων