ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ κ. Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ κ. Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

 

Δεν θα πραγματοποιηθούν τα εξής μαθήματα του κ. Π. Ηλιόπουλου:

 

α) “Ιστορία της Λογικής [Ι]”, την Τετάρτη 25 Μαΐου, και

β) “Ειδικά Θέματα Αρχαίας Φιλοσοφίας VΙ: Ρωμαϊκή Φιλοσοφία”, την Παρασκευή 27 Μαΐου.

 

Η αναπλήρωσή τους θα πραγματοποιηθεί αντιστοίχως στις 1 και 3 Ιουνίου, κατά τις προβλεπόμενες ώρες.

 

Ο διδάσκων

 

Παναγιώτης Ι. Ηλιόπουλος

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...