Ανακοίνωση για τα μαθήματα της κ. Κολυμπάρη

«Συγκριτική Παιδαγωγική» του Δ’ εξαμήνου

«Επιστήμες της Εκπαίδευσης ΙΙ» του Η’ εξαμήνου

 

Το μάθημα Συγκριτική Παιδαγωγική απευθύνεται σε φοιτητές/φοιτήτριες του Δ εξαμήνου και εξής και διεξάγεται κάθε Παρασκευή 15.00 -18.00 στην αίθουσα 3.

Το μάθημα Επιστήμες της Εκπαίδευσης ΙΙ του Η’ εξαμήνου διεξάγεται κάθε Παρασκευή 12.00-15.00 στην αίθουσα 1Β.

Η Διδάσκουσα

Τάνια Κολυμπάρη

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...