ΔΗΜΙΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 10 Δεκεμβρίου, 2021

Λήψη πιστοποιητικών μέσω WEB

Σας ενημερώνουμε ότι είναι διαθέσιμη στο Unitron η δυνατότητα αίτησης και λήψης πιστοποιητικών μέσω web. Οι φοιτητές από το classweb επιλέγουν το πιστοποιητικό που επιθυμούν να λάβουν (π.χ Βεβαίωση Σπουδών) και στέλνουν το σχετικό...