ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι» ΚΑΙ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι» ΚΑΙ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΩΝ

Τροποποίηση ωρολογίου προγράμματος

Το ωρολόγιο πρόγραμμα για τα μαθήματα «Παιδαγωγική Ψυχολογία Ι» και «Παιδαγωγική Ψυχολογία ΙΙ: Τα Κίνητρα στην Εκπαίδευση» τροποποιείται ως εξής:

  • Το μάθημα «Παιδαγωγική Ψυχολογία Ι» στο εξής θα διδάσκεται κάθε Τετάρτη, 18:00-21:00, στο Αμφιθέατρο Φιλοσοφίας.
  • Το μάθημα «Παιδαγωγική Ψυχολογία ΙΙ: Τα Κίνητρα στην Εκπαίδευση» στο εξής θα διδάσκεται κάθε Πέμπτη, 15:00-18:00, στην Αίθουσα 1Β.

Αναπληρώσεις Μαθημάτων

α) Για την Παιδαγωγική Ψυχολογία Ι:

1) Δευτέρα 13/12, 15:00-18:00 και 18:00-21:00 (διπλό μάθημα), Αίθουσα 1Β

2) Δευτέρα 20/12, 15:00-18:00 και 18:00-21:00 (διπλό μάθημα), Αίθουσα 1Β

3) Δευτέρα 10/01, 15:00-18:00 και 18:00-21:00 (διπλό μάθημα), Αίθουσα 1Β

β) Για την Παιδαγωγική Ψυχολογία ΙΙ: Τα Κίνητρα στην Εκπαίδευση:

1) Τρίτη 14/12, 18:00-21:00, Αίθουσα 1Β

2) Πέμπτη 16/12, 18:00-21:00, Αίθουσα 1Β

3) Παρασκευή 17/12, 18:00-21:00, Αίθουσα 1Β

4) Τρίτη 21/12, 18:00-21:00, Αίθουσα 1Β

5) Πέμπτη 23/12, 18:00-21:00, Αίθουσα 1Β

6) Τρίτη 11/01, 18:00-21:00, Αίθουσα 1Β

7) Πέμπτη 13/01, 18:00-21:00, Αίθουσα 1Β

Ο Διδάσκων

Θεόδωρος Δ. Βαβίτσας

 

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...