Ανακοίνωση για το μάθημα “Νεότερη Φιλοσοφία Ι”

Το μάθημα “Νεότερη Φιλοσοφία Ι” της Παρασκευής 19 Νοεμβρίου με διδάσκουσα την καθηγήτρια Γκ. Μαγγίνη δεν θα πραγματοποιηθεί.
Η αναπλήρωση του μαθήματος θα λάβει χώρα την Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου, 9-12 π.μ. στην αιθ. 3.
Πληροφορίες για το υλικό προς μελέτη και το πρόγραμμα των παρουσιάσεων υπάρχουν ανηρτημένες στη πλατφόρμα e-course του μαθήματος.

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...