Ανακοίνωση για το μάθημα “Φιλοσοφία των Φυσικών Επιστημών”

Την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου και ώρα 12.00-15.00 στην αίθουσα 1Β θα λάβει χώρα έκτακτη συνάντηση για το μάθημα ῾῾Φιλοσοφία των Φυσικών Επιστημών῾῾. Tην ίδια μέρα θα λάβει χώρα και η προγραμματισμένη συνάντηση στις 15.00-18.00.
Ο διδάσκων
Σ. Κουλουμέντας

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...