Ανακοίνωση για το μάθημα “Ειδικά Θέματα Αρχαίας Φιλοσοφίας Ι: οι Προσωκρατικοί”

ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
Η συνάντηση για το μάθημα ῾῾Ειδικά Θέματα Αρχαίας Φιλοσοφίας Ι: οι Προσωκρατικοί᾽῾ δεν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου και θα αναπληρωθεί την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου και ώρα 15.00-18.00 στην αίθουσα 1Β. Την ίδια μέρα θα λάβει χώρα και η προγραμματισμένη συνάντηση στις 09.00-12.00.
Ο διδάσκων
Σ. Κουλουμέντας

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...