ΔΗΜΙΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 4 Νοεμβρίου, 2021

Ανακοίνωση για τα μαθήματα του κ. Γκαραβέλα Κωνσταντίνου

Το μάθημα Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ/ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ  δεν θα πραγματοποιηθεί στις 5.11.2021 λόγω συνάντησης με τον αντιπρύτανη. Θα αναπληρωθεί την επόμενη Παρασκευή 12.11 στις 12.00. Το μάθημα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ/ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ θα πραγματοποιείται...

Ανακοίνωση για τα μαθήματα της κ. Καψιμαλάκου Χριστίνας

Το μάθημα ”ΕΙΔΙΚΑ: ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ V: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ” από την Πέμπτη, 11/11/2021 και εφεξής,  θα διεξάγεται 15.00-18.00, στην αίθουσα  1Α – Το μάθημα ”ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΙΙ: ΣΟΦΙΣΤΕΣ-ΣΩΚΡΑΤΗΣ-ΕΛΑΣΣΟΝΕΣ ΣΩΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ”από...

Προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών στις Σχολές Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμο

Υπ’ υπ’αρίθμ 18082/11.10.2021ροω προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών στις Σχολές Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2021-2022. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Από 29/10/2021 (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) έως και 4/11/2021 (ΠΕΜΠΤΗ). Περισσότερες...

Ανακοίνωση για το μάθημα “Λατινική Φιλολογία Ι: Λατινική Γλώσσα”

To όριο φοιτητών για το μα΄θημα “Λατινική Φιλολογία Ι: Λατινική Γλώσσα” ανέρχεται στους 200.