Έναρξη μαθημάτων “Ερμηνευτική Φιλοσοφικών Κειμένων ΙΙ” και “Σύγχρονη Ηθική Φιλοσοφία Ι: Ρεύματα στην Ηθική Σκέψη του 20ου και 21ου αιώνα “

Δευτέρα, 1 Νοεμβρίου 2021, στις 9:00 το μάθημα “Ερμηνευτική Φιλοσοφικών Κειμένων ΙΙ” στην αίθουσα 1Β.
Δευτέρα, 1 Νοεμβρίου 2021, στις 12:00 το μάθημα  “Σύγχρονη Ηθική Φιλοσοφία Ι: Ρεύματα στην Ηθική Σκέψη του 20ου και 21ου αιώνα” στην αίθουσα 1Β.

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...