Έκτακτο μάθημα “Ειδικά Θέματα Αρχαίας Φιλοσοφίας Ι: οι Προσωκρατικοί”

Tην Τετάρτη 27.10 στις 18.00 στην αίθουσα 1β θα πραγματοποιηθεί έκταση συνάντηση για το μάθημα “Ειδικά Θέματα Αρχαίας Φιλοσοφίας Ι: οι Προσωκρατικοί”.
Ο διδάσκων
Σ. Κουλουμέντας

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...