Έναρξη μαθημάτων: 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ 2. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΙΙ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ

Έναρξη μαθημάτων ‘Εισαγωγή στη φιλοσοφική λογική’ και ‘Ιστορία της λογικής ΙΙ: σύγχρονη φιλοσοφική λογική’:
  • Η έναρξη του μαθήματος ‘Εισαγωγή στη φιλοσοφική Λογική’ θα γίνει τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου, 12:00-15:00, αίθουσα 1Α
  • Η έναρξη του μαθήματος ‘Ιστορία της Λογικής ΙΙ: Σύγχρονη φιλοσοφική Λογική’ θα γίνει τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου, 15:00-18:00, αίθουσα 1Α

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...