ΔΗΜΙΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 21 Οκτωβρίου, 2021

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που εισήχθησαν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής» το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος, που εισήχθησαν στο Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής» το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 να δηλώσουν ηλεκτρονικά  τα μαθήματά τους για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022. Το σύστημα ηλεκτρονικής...

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΠΟΜΕΝΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ

Οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετέχουν στην επόμενη ορκωμοσία παρακαλούνται να στείλουν στο mail της Γραμματείας (grampedp@uoi.gr) τη συνημμένη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση μαζί με μια απλή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας. Περίοδος αιτήσεων για ορκωμοσία: Από 21-10-2021...