Επιτροπές Τμήματος Φιλοσοφίας ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Η Συνέλευση του Τμήματος Φιλοσοφίας στη συνεδρία της υπ’ αριθμ. 470/13-10-2021 όρισε τις Επιτροπές του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ως εξής:

 1. Επιτροπή Παραλαβής Αγοραζομένων Ειδών

            Τακτικά Μέλη

 • Ράντης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής (Πρόεδρος)
 • Μπενινκάζα Λουτσιάνα, Καθηγήτρια
 • Μαγγίνη Γκόλφω, Καθηγήτρια

             Αναπληρωματικά Μέλη

 • Σακελλαριάδης Αθανάσιος, Επίκουρος Καθηγητής (Αναπλ. Πρόεδρος)
 • Ζάγκος Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής
 • Κουλουμέντας Σταύρος, Επίκουρος Καθηγητής
 1. Επιτροπή ιστοσελίδας Τμήματος
 • Μαγγίνη Γκόλφω, Καθηγήτρια
 • Λεοντσίνη Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Ζάγκος Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής
 1. Επιτροπή ανάπτυξης και προβολής Τμήματος, διεθνών συνεργασιών και ερευνητικών προγραμμάτων σε Τμηματικό Επίπεδο
  • Πέτσιος Κωνσταντίνος, Καθηγητής
  • Μπενινκάζα Λουτσιάνα, Καθηγήτρια
  • Λεοντσίνη Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια
  • Ζάγκος Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής
  • Μελά Αγλαΐα, Επίκουρη Καθηγήτρια
 2. Επιτροπή κτιρίων, ασφάλειας κτιρίων και υποδομών
 • Ράντης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Γκαραβέλας Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής
 • Ηλιόπουλος Παναγιώτης, Ε.ΔΙ.Π.
 1. Ορισμός ακαδημαϊκών συμβούλων Τμήματος
  • Πέτσιος Κωνσταντίνος, Καθηγητής
  • Μπενινκάζα Λουτσιάνα, Καθηγήτρια
  • Ράντης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Ζάγκος Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής
  • Κουλουμέντας Σταύρος, Επίκουρος Καθηγητής
 2. Ορισμός επιστημονικού υπευθύνου Πρακτικής Άσκησης
  • Ζάγκος Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής (Επιστημονικός Υπεύθυνος)
  • Μελά Αγλαΐα, Επίκουρη Καθηγήτρια (Αναπληρώτρια Υπεύθυνη)
  • Μαγγίνη Γκόλφω, Καθηγήτρια (Τακτικό μέλος)
  • Ράντης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής (Αναπληρωματικό μέλος).
 3. Ορισμός υπευθύνου μητρώου Τμήματος
 • Μαγγίνη Γκόλφω, Καθηγήτρια
 • Λεοντσίνη Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια
 1. Επιτροπή Ο.Μ.Ε.Α.
 • Μαγγίνη Γκόλφω, Καθηγήτρια
 • Ράντης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Λεοντσίνη Ελένη,  Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Ζάγκος Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής
 • Γκαραβέλας Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής
 • Γούσια Μαριάννα, Διοικητική Υπάλληλος
 1. Επιτροπή φοιτητικών θεμάτων
 • Ράντης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Σακελλαριάδης Αθανάσιος, Επίκουρος Καθηγητής
 • Μελά Αγλαΐα, Επίκουρη Καθηγήτρια
 1. Επιτροπή προγράμματος σπουδών/οδηγού σπουδών (Πρόγραμμα Φιλοσοφίας – Πρόγραμμα Φ.Π.Ψ.)
 • Μπενινκάζα Λουτσιάνα, Καθηγήτρια
 • Ράντης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Λεοντσίνη Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • Ζάγκος Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής
 • Μελά Αγλαΐα, Επίκουρη Καθηγήτρια
 1. Επιτροπή ωρολογίου προγράμματος και προγράμματος εξετάσεων 
 • Ηλιόπουλος Παναγιώτης, Ε.ΔΙ.Π.
 • Γκαραβέλας Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής
 1. Επιτροπή επιστημονικής επετηρίδας «Δωδώνη»
 • Μαγγίνη Γκόλφω, Καθηγήτρια
 • Μπενινκάζα Λουτσιάνα, Καθηγήτρια
 • Λεοντσίνη Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια
 1. Επιτροπή Διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών Covid-19
 • Μαγγίνη Γκόλφω, Καθηγήτρια
 • Γκαραβέλας Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής
 • Μελά Αγλαΐα, Επίκουρη Καθηγήτρια
 1. Επιτροπή ΑΜΕΑ
 • Σακελλαριάδης Αθανάσιος, Επίκουρος Καθηγητής.

 

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...