Διεθνές συμπόσιο με θέμα “Η μάθηση ως εμπειρία: Φαινομενολογικές προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική έρευνα/”Learning as Experience: Phenomenological Approaches in Educational Research”,

Διεθνές συμπόσιο με θέμα “Η μάθηση ως εμπειρία: Φαινομενολογικές προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική έρευνα/”Learning as Experience: Phenomenological Approaches in Educational Research”, συνδιοργάνωση του Α.Π.Θ., του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, του Πανεπιστημίου του Innsbruck και της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδας, Θεσσαλονίκη-Αιθουσα Τελετών Φιλοσοφικής Σχολής, Παλαιό Κτίριο Α.Π.Θ., 21-22 Οκτωβρίου 2021.
Κεντρικές ομιλίες:
Prof. Dr. Evi Agostini (University of Vienna)
Prof. Dr. Michael Schratz (University of Innsbruck)
Prof. Dr. Golfo Maggini (University of Ioannina)
Συνημμένως η αφίσα και το πρόγραμμα του Συμποσίου.

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...