ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές,
Εκ μέρους των συναδέλφων και του διοικητικού προσωπικού του Τμήματος
σας καλωσορίζω στο Τμήμα Φιλοσοφίας.
Το ακαδημαϊκό έτος που ξεκινά είναι ιδιόμορφο καθώς σηματοδοτείται από την επανέναρξη της δια ζώσης διδασκαλίας και την εξομάλυνση του εκπαιδευτικού έργου μετά από μια μακρά περίοδο κατά την οποία οι ιδιάζουσες επιδημιολογικές συνθήκες έδωσαν αφορμή για νέα, εντελώς καινοφανή για την ανώτατη εκπαίδευση δεδομένα.
Όπως είναι εύλογο, κάθε επανεκκίνηση μετά από μακρά περίοδο καμπής είναι δύσκολη και καθιστά αναγκαία μια περίοδο προσαρμογής. Για τα όποια προβλήματα ανακύψουν  σε αυτό το πρώτο διάστημα προσαρμογής ζητούμε προκαταβολικά την κατανόησή σας και είμαστε δίπλα σας προκειμένου να αντιμετωπιστούν από κοινού.
Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι να διασφαλίσουμε την εύρυθμη και ομαλή διεξαγωγή του εκπαιδευτικού έργου προστατεύοντας την υγεία μας και κρατώντας το Πανεπιστήμιο και το Τμήμα μας ζωντανό. Αυτή θα πρέπει να είναι η βασική μέριμνα όλων μας, διδασκόντων και διδασκομένων!
Είμαστε όλοι και όλες στη διάθεσή σας για μια ανοικτή επικοινωνία με σκοπό την επίλυση των όποιων προβλημάτων ανακύπτουν και την υπέρβαση των τυχόν δυσλειτουργιών με κοινό στόχο την όσο το δυνατό απρόσκοπτη και εποικοδομητική εκπαιδευτική διαδικασία.
 Η Πρόεδρος του Τμήματος Φιλοσοφίας
Γκόλφω Μαγγίνη
Καθηγήτρια Νεότερης και Σύγχρονης Φιλοσοφίας

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...