Πρόγραμμα σπουδών για τους φοιτητές που ακολουθούν το Πρόγραμμα Σπουδών Φ.Π.Ψ.

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο που αφορά στο Πρόγραμμα Σπουδών Φ.Π.Ψ. (Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας).

ΤΕΛΙΚΟ ΠΣ ΦΠΨ 2021 2022

 

Προσοχή!

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών αφορά μόνο στους φοιτητές που ακολουθούν το Πρόγραμμα Σπουδών Φ.Π.Ψ.

Δεν αφορά στους πρωτοετείς φοιτητές (ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής 2021-2022), τους δευτεροετείς φοιτητές (ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής 2020-2021), τους τριτοετείς φοιτητές (ακαδημαϊκό έτος εισαγωγής 2019-2020) ούτε και σε όσους φοιτητές επέλεξαν με υπεύθυνη δήλωση να ακολουθήσουν το πρόγραμμα σπουδών φιλοσοφίας.

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...