ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

 

Οι υποψήφιοι, πριν την είσοδο στο χώρο της εξέταση,ς θα πρέπει να επιδεικνύουν ένα από τα παρακάτω πιστοποιητικά/βεβαιώσεις:

  • Πιστοποιητικό εμβολιασμού (να έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον 14 ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19), ή
  • Πιστοποιητικό νόσησης τελευταίου εξαμήνου, ή
  • Rapid test (48 ωρών) ή
  • PCR (72 ωρών)

 

Στις αίθουσες εξετάσεων θα τηρούνται οι προβλεπόμενες αποστάσεις υπό την καθοδήγηση των επιτηρητών.

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική.

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...