Εγγραφές των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών – Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε.” ,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ 2021-2022

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...