ΔΗΜΙΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 24 Σεπτεμβρίου, 2021

Εγγραφές των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών – Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε.” ,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ 2021-2022

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.)  ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ   Οι υποψήφιοι, πριν την είσοδο στο χώρο της εξέταση,ς θα πρέπει να επιδεικνύουν ένα από τα παρακάτω πιστοποιητικά/βεβαιώσεις: Πιστοποιητικό εμβολιασμού...