ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 2021-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ _Π.Μ.Σ. Επιστήμες της Αγωγής

01 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ_ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής

Ύλη εξετάσεων_ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής

ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΓΩΓΗΣ

 

 

 

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...